Regulamin

Regulamin

1.Zajęcia kursów standardowych odbywają się na różnych poziomach zaawansowania w następujących wymiarach tygodniowo: 2 razy po 90 minut (13 lat+, dorośli), 2 razy po 45 minut (dzieci 7-12 lat) oraz 2 razy po 30 minut (dzieci 4-6 lat). Stanowi to odpowiednio 71 spotkań w cyklu dwa razy w tygodniu oraz 37 spotkań w cyklu jeden raz w tygodniu w ciągu całego roku szkolnego.

2.Grupy są dobierane pod względem wieku uczestników i stopnia opanowania przez nich języka. Maksymalna ilość osób w grupie wynosi 10 osób. W wyjątkowych przypadkach jest możliwość przekroczenia stanów osobowych o maksymalnie 2 osoby.

3.Organizator nie jest w stanie dostosować harmonogramu do indywidualnych życzeń kursantów dotyczących terminu zajęć. Szkoła zastrzega sobie prawo do łączenia grup, a co z tym jest związane, zmiany dni i godzin prowadzenia zajęć w przypadku, gdy liczebność grupy wynosi mniej niż 50% stanu maksymalnego.

4.Podręczniki dla uczestników kursu zapewnia ich organizator. Koszt podręczników nie jest wliczony w cenę kursu, przysługuje jednak zniżka do ich zakupu.

5.Rok szkolny liczy 37 tygodnie nauki (patrz kalendarz płatności i zajęć) i trwa od ok. połowy września do końca czerwca z ok. dwutygodniowymi przerwami na Święta Bożego Narodzenia i ferie zimowe oraz z tygodniową przerwą na Święta Wielkanocne oraz długi weekend majowy. Termin wpłaty (do 10-go każdego miesiąca) nie jest związany z rzeczywistą ilością lekcji w danym miesiącu. Kurs jest roczny i tylko w takim aspekcie należy wyliczać jego cenę.

6.Opłata za roczny kurs jest wnoszona w 4 ratach płatnych do 10-go dnia miesiąca (przy zapisie na kurs - wrzesień, 10. listopad, 10. luty, 10. maj). Przy opłaceniu kursu za cały rok z góry przysługuje 7% zniżki. Osoby zapisujące się w środku roku szkolnego dokonują wpłaty proporcjonalnej do liczby zajęć pozostałej do zrealizowania.

7.Lekcje, które nie odbyły się z powodu choroby lektora są odrabiane w terminie późniejszym lub przeprowadzane są przez lektora zastępującego. Za zajęcia, na które uczestnik nie stawił się z własnej winy, nie przysługuje zwrot opłaty.

8.Kursantom przysługują liczne zniżki – za kontynuację nauki w następnym roku szkolnym, za opłacenie całego kursu z góry, rodzinne i in (szczegóły –patrz cennik).
WSZYSTKIE ZNIŻKI PRZEPADAJĄ W PRZYPADKU NIETERMINOWEGO WPŁACANIA RAT.

9.Warunkiem zapisu jest opłacenie 100 zł kaucji co stanowi jednocześnie gwarancję miejsca w grupie. Wysokość kaucji jest odliczana od pierwszej wpłaty za kurs.

10.Rodzice dzieci uczęszczających na kursy proszeni są o systematyczny kontakt z lektorem, kontrolę frekwencji dziecka na zajęciach oraz jego postępów w nauce i prac domowych. Sama obecność kursanta na zajęciach bez pracy własnej nie wystarcza aby opanować materiał nauczania.

11.W interesie kursantów leży punktualne stawianie się na zajęcia, aktywny w nich udział i wykonywanie zleconej do domu pracy własnej.

12.Kursanci mają możliwość bezpłatnego korzystania z zasobów biblioteki.

13.Abyśmy mogli jeszcze lepiej i skuteczniej nauczać naszych kursantów proszeni są oni o zwracanie się do lektorów ze swoimi problemami językowymi. Prosimy także o zgłaszanie wszelkich uwag i komentarzy dotyczących naszych kursów bezpośrednio do biura.

14.Zapisanie się na kurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.