Zajęcia grupowe

KURSY DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

  • Trwają od połowy września do końca czerwca
  • Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu
  • Grupy liczą do 10 osób.

Roczne kursy ogólnojęzykowe adresowane są do osób nastawionych na systematyczną naukę. Kurs prowadzony jest w oparciu o praktyczną metodę komunikacyjną, w ramach której ćwiczone są umiejętności swobodnego porozumiewania się we współczesnym świecie, przy jednoczesnym rozwijaniu umiejętności pisania, czytania, a także praktycznego stosowania zasad gramatycznych.

Stawiamy sobie za cel metodyczne, konsekwentne i skuteczne pogłębianie wiedzy językowej naszych słuchaczy, a w rezultacie osiągnięcie przez nich założonego poziomu biegłości językowej.

Chcąc wykorzystać możliwości dzisiejszej techniki i przyspieszyć oraz uatrakcyjnić prowadzenie zajęć stworzyliśmy dwie pracownie językowe: pierwsza to w pełni wyposażone laboratorium językowe,które doskonale rozwija umiejętności wymowy i słuchu oraz druga to pracownia multimedialna z tablicą interaktywną. Posiadamy również specjalne przygotowane miejsce nauki dla naszych najmłodszych kursantów.

Stawiamy na jakość nauki potwierdzoną certyfikatami ukończenia kursów, indywidualnym raportem lektora oceniającym poczynione postępy i zawierającym rekomendacje dotyczące dalszej edukacji oraz możliwością przystąpienia do London Tests of English, uznawanych na całym świecie certyfikatowych egzaminów językowych.

Skuteczność nauki to doświadczona kadra nauczycielska. Nad jakością nauczania czuwa założycielka szkoły, która przez wiele lat pracowała jako konsultant metodyczny w wydawnictwie książek do nauki języków.

System poziomów funkcjonujący w Ling House pomyślany jest w sposób gwarantujący kontynuację nauki w naszej szkole na kolejnych poziomach zaawansowania.

Kursy ogólnojęzykowe odbywają się na pięciu poziomach zaawansowania. Kursanci Ling House mogą przystępować do London tests of English, które respektowane są na całym świecie a przeprowadzane w siedzibie Ling House. Osobom, którym angielski potrzebny jest w pracy, proponujemy kursy Business English, lub ‘szyte na miarę’. W ofercie mamy również zajęcia indywidualne oraz zajęcia konwersacyjne.

Słuchacze Ling House mogą też korzystać z biblioteczki, będącej doskonałym uzupełnieniem naszej oferty edukacyjnej. Zapraszamy!

NASZE ATUTY:

  • Doświadczona kadra
  • Solidność i skuteczność nauczania
  • Sporządzanie kursów pod zamówienie
  • Laboratorium językowe i pracowania multimedialna (tablica interaktywna)
  • Biblioteczka
  • Księgarnia językowa
  • Biuro tłumaczeń